palety

 

Charakterystyka euro palet

Paleta to podniesiona platforma, która jest przeznaczona do przenoszenia oraz składowania różnych towarów. Najczęściej są wykonane z drewna i mają ustandaryzowane wymiary.

Czym są europalety?

Są to palety, które powstały z potrzeby normalizacji. Była ona potrzebna, aby lepiej wykorzystywać dostępną przestrzeń w magazynach, samochodach ciężarowych czy na kontenerach morskich. Powstała europejska norma, która określa dokładnie wymiary takich palet. Powinny one mierzyć 1200x800 mm, a ważyć około 25 kg. Na jednej takiej palecie można bez problemu rozłożyć ładunek o wadze od 1000 do 1500 kg. Jeżeli paleta będzie stać na utwardzonym podłożu i nie będzie przemieszczana, to spokojnie można na niej ułożyć towar o wadze dochodzącej do 4000 kg. Jest to tak zwana „nośność statyczna” europalety.

Charakterystyczne cechy europalet:

  • Ściśle określone wymiary
  • Znak EUR znajdujący się na prawym oraz lewym wsporniku
  • Na środkowym wsporniku znajduje się oznaczenie alfanumeryczne, które zawiera numer licencji producenta, rok i miesiąc wyprodukowania danej palety
  • Oznaczenie obróbki termicznej ISPM 15
  • Na środkowym wsporniku jest zawsze klamra
  • W paletach naprawionych znajduje się gwóźdź certyfikujący
  • Wszystkie cztery narożniki palety musza posiadać równe ścięcia
  • Górne krawędzie fazowanych prowadnic musza być ostre
  • Wilgotność europalet nie może przekraczać 22%

Zalety europalet

Europalety mogą być z powodzeniem stosowane w każdym systemie magazynowym. Najlepiej sprawdzają się w magazynach automatycznych. Ich budowa jest przemyślana w taki sposób, żeby mogły być obsługiwane przy pomocy dowolnego wózka albo innego środka transportu małego zasięgu.

Wymiary europalety nie są dziełem przypadku. Wynikają z dokładnych przeliczeń i stanowią wielokrotność wymiarów standardowych pojemników skrzyniowych z tworzyw sztucznych. Dzięki takiemu zabiegowi, można łatwo układać na nich różne towary i produkty.

Normalizacja umożliwia też łatwiejsze ustawianie ich w samochodach ciężarowych oraz na kontenerach morskich. Można to zrobić w taki sposób, żeby nie było problemu niewykorzystanej przestrzeni.